تاريخ : 26 شهريور 1391 | 17:3 | نویسنده : سرباز فرزند زهرا

آيا وقت آن نرسيده با وجود بيداري اسلامي در منطقه تو نيز بيدار شوي ؟!

از حكم هايت نسبت به طلاب انقلابي آمر به معروف و ناهي عن المنكر 

دانستم كه سياستت حمايت از سران فتنه و افعيان چنبره زده بر اين انقلاب است

كجاست آن دادگاه ويژه انقلابي ؟

آيا حتي يكي از احكام صادره ات نسبت به طلاب انقلابي را به سران فتنه صادر نمودي؟؟؟

شما مسئوليد  پس اين را هم بپذيريد كه ما مردم شما را مسئول قرار داديم ما نيز

شما را مؤاخذه مي كنيم به خاطر اعمال ناشايستتان نسبت به فرزندان امام خميني (ره)،

شما را مؤاخذه مي كنيم به خاطر آزاد گذاشتن دشمنان قسم خورده انقلاب آنان كه با تزوير و دورويي براي خود جايگاه و مقامي دست و پا نموده اند و حاضر نيستند به هيچ قيمتي آن را از دست بدهند

خواسته امت حزب الله از شما ،مجازات قاطع روحاني نماهاي حامي فتنه 88 كه هنوز بعد از گذشت 3سال هيچ مجازاتي از طرف اين دادگاه بر آنان صادر نشده، مي باشد

 

در آخر توجه شما را به سخن گوهربار امام حسين عليه السلام جلب مي نمايم

اگر دين نداريد لااقل آزاده باشيد

 

 

مطالب مرتبط


  • اولین پیاده روی عدالتخواهانه در بروجرد


  • پیچک