تاريخ : جمعه 9 تير 1391 | 17:45 | نویسنده : سرباز فرزند زهرا

امام خامنه اي در نماز جمعه      14/11/90  :

در عدالت اجتماعي به نقطه مورد نظر اسلام كه آرزوي خود ما بوده است ، نرسيده ايم ؛ اين ضعف ها را بايد جبران كنيم . هم مسئولين و هم آحاد مردم بايد احساس كنند وظيفه دارند اين ضعف ها را برطرف كنند .

امام خامنه اي        25/9/79  :

امر به معروف و نهي از منكر حوزه هاي گوناگوني دارد كه باز مهمترينش حوزه مسئولان است ؛ يعني شما بايد ما را به معروف امر و از منكر نهي كنيد .

امام خامنه اي      19/10/79  :

مردم بايد رفتار مسئولان ،دولتمردان ،برگزيدگان و كساني را كه در جامعه اثرگذار هستند زيرنظر داشته باشند . خطاست اگر خيال كنيم كه ما مسئوليت را به كساني سپرده ايم و آنها مسئولند ، ما برويم مشغول كارو زندگي خودمان باشيم ! نه خير ؛ اگر اين طور شد ملت ضرر خواهد كرد ، اگر غفلت واقع شد حوادث غلبه خواهد كرد .

امام خامنه اي       22/2/82 :

"مطالبه عدالت" نه فقط به نظام ضربه نمي زند ، بلكه نظام را تقويت مي كند .   پیچک