تاريخ : 5 تير 1391 | 14:41 | نویسنده : سرباز فرزند زهرا

همانطوري كه يك عمليات هايي در جنگ، ناو مي خواهد و برخي ديگر قايق موتوري ؛ اينجا هم همين طور است حركت ما شبيه همان عملياتي است كه با قايق موتوري انجام مي شود ولي متأسفانه تصور بسياري اين است كه حتماً همه جا بايد يك مرجع تقليد جلو باشد

ما معتقديم الان بايد چشمه را راه انداخت ، چشمه هاي جوشاني كه از درون نظام مقدس جمهوري اسلامي بجوشد و بركات آن به همه برسد .

كار ما " قيام ياران ولايت " است

 

ما معتقديم با استقرار نظام مقدس جمهوري اسلامي و حاكميت ولايت مطلقه فقيه ، وجود هيچ ظلمي قابل تحمل و توجيه نيست .

 

 

ما نظارت برهر جايي كه ممكن است تخلفاتي در آن صورت گيرد و پيگيري تمام موارد ظلم و فساد را حق قانوني و تكليف شرعي و انقلابي خود مي دانيم .

 

  • مطالب مرتبط
  • مناجات ياران
  • پياده روي ياران ولايت


  • پیچک